md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Actualizarea sistemei Dimensiunea distributivului
Microsoft .NET Framework 2.0 w Service Pack 1 (x86) 24 MB
Microsoft .NET Framework 2.0 w Service Pack 1 (x64) 47 MB
Microsoft SQL Server Compact Edition 3.5 (x86) 3 MB
Microsoft SQL Server Compact Edition 3.5 (x64) 3 MB
Version 1.0
ClickOnce Installation for easy installation and online updates
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9