md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Iformaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină maşică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 9 la ordinul IFPS nr. ____ din______
Приложение № 9 к приказу ГГНИ №____от ____
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TDLM-07

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
Informaţia

privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise
Информация
по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритов
Nr.d/o
№ п/п
Obiectul impenerii
Объект налогообложения
Numărul de autovehicule
Количество автомобилей
Taxa calculată (lei)
Исчисленный сбор (лей)
Taxa achitată (lei)
Уплаченный сбор (лей)
1 2 3 4 5
1 Autovehicule înmatriculate în Republica Moldova Автомобили зарегистрированные в Республике Молдова
2 Autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova Автомобили незарегистрированные в Республике Молдова
Total / Всего
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 4/ Всего гр. 4
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9