md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1 la ordinul IFPS nr.80
din 23 februarie 2010
Приложение № 1 к приказу ГГНИ № 80
от 23 февраля 2010
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localitatii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Inspectoratul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentarii darii de seama
Дата представления отчета
Perioada fiscala
Налоговый период
A/

Forma TFD-10
Форма TFD-10

Pentru mentiunea IFS
Для отметок ГНИ
Darea de seama
privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele
inmatriculate in Republica Moldova

Отчет
по сбору за пользование автомобильными дорогами
автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова
Nr. d/o
№ п/п
Obiectul impunerii
Объект налогообложения
Cota taxei (lei)
Ставка сбора (лей)
Numarul mijloacelor de transport
Количество транспортных средств
Suma taxei calculata (lei) (col.3 x col.4)
Исчисленная сумма сбора (лей) (кол.3 х кол.4)
Scutiri
Освобождения
Suma taxei catre plata (lei) (col.5-col.7)
Сумма сбора к уплате (лей) (кол.5-кол.7)
Numarul mijloacelor de transport scutite de taxa
Количество транспортных средств, освобожденных от налога
Suma scutirilor (lei) (col.3 x col.6)
Сумма освобождений (лей) (кол.3 х кол.6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Total / Всего
Suma de control / Контрольная сумма
total col. 8
всего по гр. 8
Ne asumam raspunderea prevazuta de legislatie pentru prezentarea de date si informatii false sau eronate
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной информации
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9