md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1 la ordinul IFPS nr. 455 din 17 mai 2016
Приложение № 1 к приказу ГГНИ №455 от 17 мая 2016
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
Codul genului principal de activitate
Код основного вида деятельности
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma DPP-16

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ

Darea de seamă

privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni

ОТЧЕТ

о дивидендах, подлежащих уплате в бюджет акционерными обществами
Data adoptării deciziei de achitare a dividendelor
Дата принятия решения о выплате дивидендов
Nr. d/o
№ п/п
Denumirea indicatorilor
Наименование показателей
Indicatorii
Показатели
1 2 3
1. Capitalul social
Уставной капитал
2.

Cota proprietăţii publice în capitalul social, inclusiv: (%)
Доля публичной собственности в уставном капитале, в том числе:

2.1 - a bugetului de stat
государственного бюджета
2.2 - a bugetelor locale de nivelul doi
местных бюджетов второго уровня
2.3 - a bugetelor locale de nivelul întîi
местных бюджетов первого уровня (%)
3. Profit net
Чистая прибыль
4. Cota din profitul net repartizată la plata dividendelor
Доля чистой прибыли, направленная на выплату дивидендов
5. Dividende aferente cotei proprietăţii publice (rînd.5.1 + rînd.5.2 + rînd.5.3), inclusiv:
Дивиденды, соответствующих доле публичной собственности (стр.5.1+ стр.5.2 + стр.5.3), в том числе:
5.1 - a bugetului de stat (rînd.3 × rînd.4 : 100 × rînd.2.1 : 100):
- государственного бюджета (стр.3 × стр.4 : 100 × стр.2.1 : 100)
5.2 - a bugetelor locale de nivelul doi / (rînd.3 × rînd.4 :100 × rind.2.3 : 100)
- местных бюджетов второго уровня (стр.3 × стр.4 : 100 × стр.2.3 : 100)
5.3 -a bugetelor locale de nivelul întîi (rînd.3 × rînd.4 :100 × rind.2.2 : 100)
- местных бюджетов первого уровня (стр.3 × стр.4 : 100 × стр.2.2 : 100)
6 Dividende spre achitare cu bunuri (rînd.6.1 + rînd.6.2 + rînd.6.3), inclusiv:
Дивиденды к уплате имуществом (стр.6.1 + стр.6.2 + стр.6.3), в том числе:
6.1 - la bugetul de stat
- в государственный бюджет
6.2 -la bugetele locale de nivelul doi
- в местные бюджеты второго уровня
6.3 - la bugetele locale de nivelul întîi
- в местные бюджеты первого уровня
7 Dividende spre achitare prin virament (rînd.7.1 + rînd.7.2 + rînd.7.3), inclusiv:
Дивиденды к оплате банковским переводом (стр.7.1+ стр.7.2+ стр.7.3), в том числе:
7.1 - la bugetul de stat (rînd.5.1 – rînd.6.1)
- в государственный бюджет (стр.5.1 – стр.6.1)
7.2 - la bugetele locale de nivelul doi (rînd5.3 – rînd6.3)
- в местные бюджеты второго уровня (стр.5.3 – стр.6.3)
7.3 - la bugetele locale de nivelul întîi (rînd5.2 – rînd6.2)
- в местные бюджеты первого уровня (стр.5.2 – стр.6.2)
Suma de control / Контрольная сумма Контрольная сумма (suma rînd. 7 /сумма стр.7)
Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate.
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной информации.
Notă la rîndul 7.2 și 7.3 din Darea de seamă/ Справка к строке 7.2 и 7.3 из Отчета
Repartizarea pe bugetele locale a dividendelor achitate către fondator/fondatorii. Распределения по местным бюджетам дивиденды уплаченных учредителю/учредителям
Nr. crt.
№ п/п

Bugetele locale de nivelul al doilea / Местные бюджеты второго уровня Bugetele locale de nivelul întîi/ / Местные бюджеты первого уровня
Codul localităţii (CUATM) / Код местности (КАТЕМ) Dividende spre achitare / Дивиденды к уплате Codul localităţii (CUATM) / Код местности (КАТЕМ) Dividende spre achitare / Дивиденды к уплате
1 2 3 4 5
Total profit net /
Всего чистая прибыли
X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9