md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Notă de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit altele decît salariul achitate persoanelor nerezidente
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr.5
la Hotaririea Guvernului nr. 10
din19 ianuarie 2010
Приложение № 5
k Постановлению Правительства № 10
от 19 января 2010 г.
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localitatii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentarii darii de seama
Дата представления отчета
Perioada fiscala
Налоговый период
A/

Forma INR09

Pentru uz intern SFS/
Для внутреннего пользования
Numarul de inscrieri
Количество записей

NOTA DE INFORMARE / ИНФОРМАЦИЯ

privind impozitul retinut din sursele de venit altele decit salariul achitate persoanelor nerezidente
о подоходном налоге удержанном из источников дохода, отличных от заработной платы, выплаченного нерезидентам
Nr. d/o
№ п/п
Codul fiscal al beneficiarului platii
Фискальный код получателя выплаты
Denumirea sau numele, prenumele beneficiarului platii
Наименование или фамилия и имя получателя выплаты
Tipul persoanei (JUR sau FIZ)
Категория лица (JUR или FIZ)
Denumirea tarii
Наименован ие страны
Adresa juridica sau a domiciliului permanent a beneficiarului platii
Юридический адрес или адрес постоянного местожительства получателя выплаты
Codul sursei de venit**
Кд источника дохода **
Suma venitului indreptat spre achitare (lei)
Сумма дохода направленная на выплату (в леях)
Suma impozitului pe venit retinut (lei)
Сумма удержанного налога (в леях)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total/ Всего
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 9/ Всего гр. 9
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9