md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU FOLOSIREA PENTRU SPAŢIILOR SUBTERANE ÎN SCOPUL CONSTRUCŢIEI OBIECTIVELOR SUBTERANE, ALTELE DECÎT CELE DESTINATE EXTRACŢIEI MINERALELOR UTILE
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 5 la ordinul IFPS
Приложение № 5 к приказу ГГНИ
nr. / № 22
din / от 03 februarie 2006
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TSPC-06

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
DAREA DE SEAMĂ

LA TAXA PENTRU FOLOSIREA PENTRU SPAŢIILOR SUBTERANE ÎN SCOPUL CONSTRUCŢIEI OBIECTIVELOR SUBTERANE, ALTELE DECÎT CELE DESTINATE EXTRACŢIEI MINERALELOR UTILE Отчет по сбору за использование подземных пространств для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
Nr. d/o
№ п/п
Data începării lucrărilor de construcţie
Дата начала строительных работ
Valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivelor (lei)
Договорная (сметная) стоимость объектов строительства
Cota taxei (%)
Ставка сбора (%)
Suma taxei către plată (lei) (col.3 x col.4 - col.6)
Сумма сбора к уплате (лей) (кол.3 х кол.4 - кол.6)
Suma înlesnicilor (lei)
Сумма льгот (лей)
1 2 3 4 5 6
Total/ Всего X
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 5/ Всего гр. 5

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ

LA TAXA PENTRU FOLOSIREA PENTRU SPAŢIILOR SUBTERANE ÎN SCOPUL CONSTRUCŢIEI OBIECTIVELOR SUBTERANE, ALTELE DECÎT CELE DESTINATE EXTRACŢIEI MINERALELOR UTILE (TSPC 06) ÎN PARTEA CE ŢINE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNILE CONTRIBUABILULUI
Приложение к отчету по сбору за использование подземных пространств для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (TSPC 06) о суммах исчисленных по подразделениям налогоплательщика
Nr. d/o
№ п/п
Data începării lucrărilor de construcţie
Дата начала строительных работ
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei către plata (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
Suma înlesnicilor (lei)
Сумма льгот (лей)
1 2 3 4 5 6
Total/ Всего X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9