md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU EXTRAGEREA MINERALELOR UTILE
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 4 la ordinul IFPS / Приложение № 4 к приказу ГГНИ
nr. / № 22
din / от 03 februarie 2006
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TMU 06

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
DAREA DE SEAMĂ
LA TAXA PENTRU EXTRAGEREA MINERALELOR UTILE

Отчет по сбору за добычу полезных ископаемых
Nr. d/o
№ п/п
Minerale utile
Полезные ископаемые
Volumul minerarelor utile extrase şi pierdile suportate în procesul de extracţie (m3)
Объем добытых полезных ископаемых и сопутствующие добыче потери (м3)
Costul minerarelor utile extrase şi pierdile suportate în procesul de extracţie (lei)
Стоимость добытых полезных ископаемых и сопутствующих добыче потерь (лей)
Cota taxei (%)
Ставка сбора (%)
Suma către plată (lei) (col.4 х col.5)-col. 7
Сумма к уплате (лей) (гр.4 х рг.5) - гр. 7
Suma înlesnirilor (lei)
Сумма льгот (лей)
1 2 3 4 5 6 7
Total / Всего (suma rîndurilor 1, 2, 3, 4, 5 / сумма строк 1, 2, 3, 4, 5) X X
Suma de control  / Контрольная сумма
Total col. 6/ Всего гр. 6
Nr. d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei către plata (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
Suma înlesnirilor
Сумма льгот
1 2 3 4 5
TOTAL / ВСЕГО X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9