md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Notă de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit altele decît salariul, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 3
Приложение № 3
la Ordinul IFPS nr. 676 din 14.12.2007
к приказу ГГНИ №. 676 от 14.12.2007 г.

NOTĂ DE INFORMARE / ИНФОРМАЦИЯ

privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit altele decît salariul, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi  
о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы,
и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат

Codul fiscal
(фискальный код)
  Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
   Perioada fiscală
Налоговый период
A/
Codul localităţii (CUATM)
Код местности (КАТЕМ)
  Data prezentării
дата представления

Forma / Форма IAS08

Pentru uz intern SFS
Для внутреннего использования ГНС
Numărul de înscrieri
Количество записей
Nr. d/o
№ п/п
Codul fiscal al beneficiarului plăţii
Фискальный код получателя выплаты
Denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plăţii
Наименование или фамилия и имя получателя выплаты
Codul sursei de venit*
Код источника дохода*
Suma totală a venitului îndreptat spre achitare (lei)
Общая сумма дохода, направленного на выплату (в леях)
Suma impozitului pe venit reţinut (lei)
Сумма удержанного подоходного налога (в леях)
1 2 3 4 5 6
TOTAL / ИТОГО
Suma de control / Контрольная сумма
(Suma totală pe Notă, col. 6)
(Итого по информации, гр.6)
Notă / Примечание: Se includ plăţile efectuate conform art. 89, 90 din Codul fiscal / Включаются выплаты, произведенные согласно ст. 89, 90 Налогового кодекса; Numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată Nota indiferent de numărul de pagini / Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц. * codul sursei de venit poate fi doar/ код источника дохода может быть только: ROY a), DOB a), SER b).
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9