md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicaţii exterioare
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 4 la ordinul IFPS nr. ___ din ___
Приложение № 4 к приказу ГГНИ № ___ от ___
Codul fiscal al autorităţii abiliate
Фискальный код уполномоченного органа
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma TAP-07

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicaţii exterioare

Отчет по сбору за пользование охранной зоной автомобильных дорог за чертой населенного пункта для размещения наружной рекламы
Nr. d/o
№ рд.
Obiectul impunerii
Объект налогообложения
Unitate de măsură
Единица измерения
Cota taxei (lei)
Ставка сбора (лей)
Numărul de proiecte / suprafaţă publicitară (m2)
Количество пректов / рекламная площадь (кв. м.)
Perioada de amplasare (zile)
Период размещения (дней)
Suma taxei către plata (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
1 2 3 4 5 6 7
1. Examinarea şi perfectarea ocumentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice
Рассмотрение и оформление документов, согласование проектных решений и выдача технических условий
1 proiect
1 проект
X
2. Invitarea specialistului la obiect
Вызов специалиста на объект
1 proiect
1 проект
X
3. Obiective de publicitate exterioară amplasate în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor
Объекты наружной рекламы, размещенные в охранной зоне автомобильных дорог за чертой населенного пункта
1 m2 de suprafaţă publicitară
1кв. м рекламной площади
Total se indică numai pentru col. 7 / Всего указывается лишь для кол. 7
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 7/ Всего по гр. 7
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9