md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU EXPLOATAREA CONSTRUCŢIILOR SUBTERANE ÎN SCOPUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR, ALTELE DECÎT CELE DESTINATE EXTRACŢIEI MINERALELOR UTILE
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 6 la ordinul IFPS
Приложение № 6 к приказу ГГНИ
nr. / № 21
din / от 03 februarie 2006
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TCPA 06

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
DAREA DE SEAMĂ

LA TAXA PENTRU EXPLOATAREA CONSTRUCŢIILOR SUBTERANE ÎN SCOPUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR, ALTELE DECÎT CELE DESTINATE EXTRACŢIEI MINERALELOR UTILE
Отчет по сбору за эксплуатацию подземных сооружений в целях осуществления предпринимательской деятельности, не связанной с добычей ископаемых
Valoarea de bilanţ a construcţilor subterane, folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător (lei)
Балансовая стоимость подземных сооружений, используемых для предпринимательской деятельности (лей)
Cota taxei (%)
Ставка сбора(%)
Suma taxei către plată (lei) (col.1 x col.2 - col.4)
Сумма сбора к уплате (лей) (гр.1 х гр.2 - гр.4)
Suma înlesnirilor (lei)
Сумма льгот (лей)
1 2 3 4
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 3/ Всего гр. 3

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU EXPLOATAREA CONSTRUCŢIILOR SUBTERANE ÎN SCOPUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR, ALTELE DECÎT CELE DESTINATE EXTRACŢIEI MINERALELOR UTILE (TCPA 06) ÎN PARTEA CE ŢINE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNILE CONTRIBUABILULUI

Приложение к отчету по сбору за эксплуатацию подземных сооружений в целях осуществления предпринимательской деятельности, не связанной с добычей ископаемых (TCPA 06) о суммах сбора, исчисленных по подразделениям налогоплательщика
Nr. d / o
№ п / п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei către plata (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
Suma înlesnirilor (lei)
Сумма льгот (лей)
1 2 3 4 5
Total/ Всего X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9