md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Informaţie privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1
la ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 04 octombrie 2017
Приложение № 1
к приказу Министерство Финансов № 126 от 04.10.2017
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul CNAS
Код НКСС
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
Dare de seamă primară
Dare de seamă de corectare
Numărul dării de seamă care se corectează (se completează)

IRM19

INFORMAȚIE

privind stabilirea drepturilor sociale si medicale aferente raporturilor de munca

Nr. crt.

Datele personale ale angajatului

Informaţie aferentă stabilirii indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii

Informaţie aferentă raporturilor de muncă

Codul funcţiei care acordă dreptul la pensie în condiţii speciale

Data atribuirii la categoria indicata în col.11

Numele, prenumele persoanei asigurate

Numărul de identificare al persoanelor asigurate. (IDNP)

Cod personal de asigurare socială (CPAS)

Categoria persoanei asigurate

Perioada de îngrijire a copilului, concediul paternal

Codul raporturilor de muncă

Motivul eliberării din funcție

Data atribuirii la codul indicat în col. 8

de la data de

până la data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Semnătura persoanei responsabile

2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9