md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seama privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicolele inmatriculate in Republica Moldova
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1 la ordinul IFPS nr.274
din 07 martie 2013
Приложение № 1 к приказу ГГНИ № 274
от 07 марта 2013
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localității (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma TFD-13

Pentru mentiunea IFS
Для отметок ГНИ
Darea de seamă
privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele
înmatriculate in Republica Moldova

Отчет
по сбору за пользование автомобильными дорогами
автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова
Nr. d/o
№ п/п
Obiectul impunerii
Объект налогообложения
Cota taxei (lei pentru o unitate de impunere)
Ставка сбора (лей за единицу налообложения)
Numărul mijloacelor de transport
Количество транспортных средств
Suma taxei calculată (lei) (col.3 x col.4)
Исчисленная сумма сбора (лей) (кол.3 х кол.4)
Scutiri
Освобождения
Suma taxei catre plata (lei) (col.5-col.7)
Сумма сбора к уплате (лей) (кол.5-кол.7)
Numarul mijloacelor de transport scutite de taxa
Количество транспортных средств, освобожденных от налога
Suma scutirilor (lei) (col.3 x col.6)
Сумма освобождений (лей) (кол.3 х кол.6)
1 2 3 4 5 6 7 8

Total / Всего

* Numărul de locuri se calculează fără locul şoferului. /Количество мест определяется без учёта водителя
Suma de control / Контрольная сумма
total col. 8
всего по гр. 8
Ne asumăm raspunderea prevăzută de legislație în caz de prezentare de date și informații false sau eronate. 
Несем ответственность, предусмотренную законодательством, в случае представления ложной и недостоверной информации.
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9