md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
INFORMAȚIE privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1
la ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 04 octombrie 2017
Приложение № 1
к приказу Министерство Финансов № 126 от 04.10.2017
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul CNAS
Код НКСС
Codul localitatii (CUATM)
Код местности
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Codul genului principal de activitate conform CAEM/
Код основного вида деятельности согласно КЭДМ
 
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
L/

DSA19

INFORMAȚIE

privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale

Nr. crt.

Numele, prenumele persoanei asigurate

Numărul de identificare al persoanelor asigurate. (IDNP)

Cod personal de asigurare socială (CPAS)

Perioada de muncă şi de incapacitate temporară de muncă

Categoria persoanei asigurate

Motivul eliberării din funcție

Data eliberării

de la data de

până la data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Conducător
Contabilul șef

2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9