md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Declaratia privind TVA
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Aprobat prin ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012

Serviciul Fiscal de Stat Republica Moldova Declaratia privind TVA

Декларация по НДС

Codul fiscal
Фискальный код
Nr. de inregistrare TVA
Регистрационный № НДС
Denumirea
Наименование
Adresa
Адрес

Forma TVA 12

Pentru uz intern SF
Для внутреннего пользования НС
Perioada fiscala
Налоговый период
L/
Data prezentarii
Дата представления
Clasificatia economică *

Valoarea fara TVA (lei)

Стоимость без НДС

Suma TVA (lei)

Сумма НДС
Livrari de marfuri si servicii
Поставки товаров и услуг
1
2
Inclusiv......................................
Включительно.................................
1.1
2.1
Livrari de marf., servicii la cota redusa
Поставки товаров и услуг по пониж. ставкам
3
4
Livrari la cota "0"
Поставки по ставке "0"
5
Livrari scutite
Освобождение поставки
6
Import de servicii
Импорт услуг
7
8
Ajustarea TVA aferenta livrarilor
Корректировка НДС по поставкам
9
Total
Итого
                                                                                                               Inclusiv plăţi anticipate (în avans)
В том числе авансовые платежи 
10 (1+3+5+6)
11 (2+4+9)
11.1

Procurari de marfuri, servicii
Покупки товаров, услуг
12
13
Importul si procurarile de marfuri, servicii
Импорт и покупки товаров, услуг
14
15
Ajustarea TVA aferenta procurarilor
Корректировка НДС по покупкам
16
Trecerea in cont a TVA din perioada precedenta
Переходящий зачет НДС с предыдущего периода
17
Total TVA spre deducere
Итого вычитаемый НДС
18 (13+15+16+17)
TVA aferenta bugetului
НДС к внесению в бюджет
19 (11-18)
TVA aferenta bugetului pentru import de servicii (suma ehivalenta celei reflectate in boxa 8)
НДС к внесению в бюджет по импорту услуг (сумма указанная в графе 8)
20
TVA destinata trecerii in cont in perioada ulterioara
НДС к зачету в последующем периоде
21 (18-11-22)
TVA spre restituire
НДС к возмещению
22
* Livrari scutite de virarea la buget a TVA (se indica "X")
Освобожденные от уплаты НДС в бюджет поставки (указывается "Х")
 

Lista facturilor fiscale primite

Numarul de facturi fiscale primite
Количество полученных налоговых накладных
Nr. d/o
№ п/п
c/f furnizorului ce a eliberat factura fiscala
ф/к поставщика выдавший налоговую накладную
Data eliberarii facturii fiscale
Дата выдачи налоговой накладной
Seria facturii fiscale
Серия налоговой накладной
Numarul facturii fiscale
Номер налоговой накладной
Valoarea totala din factura a livrarii fara TVA, lei
Общая стоимость поставки, по налоговой накладной, без НДС
Suma totala a TVA aferenta livrarii, lei
Общая сумма НДС по поставке
  1 2 3 4 5 6
Total pe pagina / Всего по странице X X X
Total general / Всего X X X

Lista facturilor fiscale eliberate

Numarul de facturi fiscale eliberate
Количество выданных налоговых накладных
Nr. d/o
№ п/п
c/f beneficiarului ce a primit factura fiscala
ф/к покупателя, получившего налоговую накладную
Data eliberarii facturii fiscale
Дата выдачи налоговой накладной
Seria facturii fiscale
Серия налоговой накладной
Numarul facturii fiscale
Номер налоговой накладной
Valoarea totala din factura a livrarii fara TVA, lei
Общая стоимость поставки, по налоговой накладной, без НДС
Suma totala a TVA aferenta livrarii, lei
Общая сумма НДС по поставке
  1 2 3 4 5 6
Total pe pagina / Всего по странице X X X
Total general / Всего X X X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9