md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.149 din 5 septembrie 2018

DAJ17

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

Codul fiscal
Фискальный код
  Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Serviciul Fiscal de Stat
Государственная налоговая служба
  Perioada fiscală
Налоговый период
A/
Codul localităţii (CUATM)
Код местности (КАТЕМ)
  Data prezentării
Дата представления

Forma / Форма DAJ17

Anexă la forma DAJ17
Etapa1
Etapa2
     

A

Notar

B

Executor judecătoresc

C

Cabinetul avocatului

C1

Avocat din cadrul biroului de avocați

D

Avocat-stagiar

E

Administrator autorizat

F

Mediator

G

Expert judiciar
     
Indicatorii / Показатели Codul / Код Suma
Сумма
1 2 3
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune curente până la impozitare (rândul 0101 – rândul 0102) 010
Venitul obţinut în perioada de gestiune din activitatea profesională în sectorul justiţiei 0101
Suma cheltuielilor efective de la activitatea profesională în sectorul justiţiei 0102
Ajustarea (majorarea /micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale 020
Ajustarea (majorarea /micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale (anexa 1D) 030
Venit (pierdere) obţinut în perioada fiscală, luând în considerare ajustările (majorările /micşorările) (rândul 010 + rândul 020 – rândul 030)G> 040
Suma cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare în folosul organizaţiilor specificate în art.36 din Codul fiscal, în limitele stabilite (rândul 040 × %) 050
Suma cheltuielilor neconfirmate documentar, în limitele stabilite (rândul 040 × %) 060
Suma scutirilor (acest indicator nu trebuie să depăşească rezultatul pozitiv al calculului (rândul 040 – rândul 050 – rândul 060) (anexa 2D) 070
Suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale anilor precedenţi (rândul 040 – rândul 050 – rândul 060 – rândul 070) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rândul 110) 080
Suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente permise spre deducere în perioada fiscală curentă, dar nu mai mult decât suma din rândul 080 090
Suma venitului impozabil (rândul 080 – rândul 090) 100
Suma pierderilor fiscale (rezultatul negativ calculat la determinarea indicatorului din rândul 080) 110
Cota impozitului pe venit (stabilită la art. 69 4din Codul fiscal) 120
Suma impozitului pe venit (rândul 100 × rândul 120) 130

Suma trecerilor în cont conform art.82 din Codul fiscal, inclusiv impozitul pe venit achitat în străinătate

140
Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului (rândul 130 – rândul 140) 150
Suma totală a impozitului pe venit achitat pe parcursul perioadei fiscale (în conformitate cu art. 695 alin.(2) din Codul fiscal) 160
Total impozitul pe venit spre plată (se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este pozitiv) (rândul 130 – rândul 140 – rândul 160) 170
Suma plăţii în plus a impozitului pe venit achitat/ reţinut în plus (se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este negativ, fără indicarea semnului) (rândul 130 – rândul 140 – rândul 160) 180

Suma de control (se reflectă suma din rândul 150)
Anexă 1D
Notă la rîndul 030
Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale
Corectari
Корректировки
Cod
Код
Constatat in / Признано в Diferenta
Разница col.3/гр.3 - col.2/гр.2
contabilitate a financiara
финансовом учете
scopuri fiscale
налоговых целях
A 1 2 3 4
Cheltuieli personale şi familiale (art.23 din Codul fiscal) 0301 0
Cheltuieli legate de dobânzile plătite sau calculate (art.25 alin.(2) din Codul fiscal) 0302
Cheltuieli de locațiune 0303
Cheltuieli pentru reparaţia proprietăţii (art.27 alin.(8) din Codul fiscal) 0304
Cheltuieli aferente reparaţiei mijloacelor fixe utilizate conform contractului de arendă (locaţiune) (art.27 alin.(9) lit.b) din Codul fiscal) 0305
Suma uzurii mijloacelor fixe (art.26 din Codul fiscal) 0306
Penalităţi, amenzi şi alte sancţiuni aplicate pentru încălcarea actelor normative (art.30 alin.(1) din Codul fiscal) 0307 0
Suma donaţiilor în formă monetară efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare (art.36 alin.(1) din Codul fiscal) 0308 0
Suma cheltuielilor neconfirmate documentar (art.24 alin.(10) din Codul fiscal) 0309 0
Cheltuielile aferente taxelor de aderare şi cotizaţiilor de membru destinate activităţii patronatelor (art.24 alin.(15) din Codul fiscal) 03010
Alte cheltuieli 03011
TOTAL / ВСЕГО 030 X X
 
Anexă 2D
Notă la rîndul 070
Suma scutirilor
Nr. crt
№ п/п
Codul fiscal al persoanei care practică activitate profesională în sectorul justiţiei Numele şi prenumele persoanei care practică activitate profesională în sectorul justiţiei Codul fiscal al persoanelor întreţinute Codul fiscal al soţiei (soţului) Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscală conform codului scutirii, ( lei) Suma totală a scutirilor acordate în perioada fiscală curentă,(lei) (col.8+9+10+11+12+13+14)
P M S Sm N H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL / ИТОГО
Declar că informaţia dată este veridică, iar eu sunt familiarizat cu răspunderea pentru încălcarea legislaţiei fiscale, prevăzută de legislaţie în cazul includerii în ea a informaţiei false sau care induce în eroare.
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9