md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Notă de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit altele decît salariul achitate persoanelor nerezidente
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 4 / Приложение № 4
la ordinul IFPS nr. 676 din 14.12.2007
к приказу ГГНИ № 676 от 14.12.2007 г.
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma INR08

Pentru uz intern SFS/
Для внутреннего пользования
Numărul de înscrieri
Количество записей

NOTĂ DE INFORMARE / ИНФОРМАЦИЯ

privind impozitul reţinut din sursele de venit altele decît salariul achitate persoanelor nerezidente
о подоходном налоге удержанном из источников дохода, отличных от заработной платы, выплаченного нерезидентам
Nr. d/o
№ п/п
Codul fiscal al beneficiarului plăţii
Фискальный код получателя выплаты
Denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plăţii
Наименование или фамилия и имя получателя выплаты
Tipul persoanei (JUR sau FIZ)
Категория лица (JUR или FIZ)
Denumirea ţării
Наименован ие страны
Adresa juridică sau a domiciliului permanent a beneficiarului plăţii
Юридический адрес или адрес постоянного местожительства получателя выплаты
Codul sursei de venit**
Кд источника дохода **
Suma venitului îndreptat spre achitare (lei)
Сумма дохода направленная на выплату (в леях)
Suma impozitului pe venit reţinut (lei)
Сумма удержанного налога (в леях)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total/ Всего
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 9/ Всего гр. 9
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9