md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizări în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 6 la ordinul IFPS nr. ___ din ___
Приложение № 6 к приказу ГГНИ № ___ от ___
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TGN-07

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
Darea de seamă

privind taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizări în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto

Отчет

по сбору за реализацию природного газа, предназначенного для использования в качестве горючего для автотранспортных средств
Obiectul impunerii
Объект налогообложения
Unitatea de măsură
Единица измерения
Cota taxei (lei)
Ставка сбора (лей)
Volumul comercializare (m3)
Объем реализации (m3)
Suma taxei către plata (lei) (col.3 x col.4)
Сумма сбора к уплате (лей) (кол.3 х кол.4)
1 2 3 4 5
Gazul natural Природный газ m3
Total/ Всего    
Suma de control / Контрольная сумма
total col. 5 / всего по гр. 5
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9