md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transportulri rutiere internaţionale
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexă nr. 7 la ordinul IFPS nr. ___ din ___
Приложение № 7 к приказу ГГНИ № ___ от ___
Codul fiscal
(фискальный код)
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma ATRI-07
Форма ATRI-07

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
Darea de seamă
privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transportulri rutiere internaţionale

Отчет
об исчисленной сумме сбора за выдачу разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок
Numărul de autorizaţii primite
Количество полученных разрешений
Suma taxei către plată (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
1 2
Suma de control
Контрольная сумма
 
Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной информации
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9