md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
DAREA DE SEAMĂ PENTRU TAXA DE PLASARE (AMPLASARE) A PUBLICITĂŢII (RECLAMEI)
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1 la ordinul IFPS
Приложение № 1 к приказу ГГНИ

nr. /№ 177
din / от "23" iunie 2008
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код местности
Inspectoratul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TPP-08

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF
Darea de seamă
PENTRU TAXA DE PLASARE ( AMPLASARE) A PUBLICITĂŢII (RECLAMEI)
Отчет по сбору за размещение рекламы

Nr. rîndului
Номер ряда
Obiectul impunerii
Объект налогообложения
Baza impozabilă
Налогооблогаемая база
Cota taxei (% - pentru rîndul 1. în lei pentru rîndul 2)
Ставка сбора (в % - для стр.1, в лей для стр.2)
Suma taxei calculate (lei) pentru rîndul 1 (col.3 x col.5) pentru rîndul 2 (col.4 x col.5)
Исчисленная сумма сбора (лей) Для стр. 1 (гр.3 х гр.5) Для стр. 2 (гр.4 х гр.5)
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма предоставленных налоговых льгот (лей)
Suma către plată(lei) (col.6- col.7)
Сумма к уплате (лей) (кол.6-кол.7)
Venitul din vînzări
Доход от продаж (lei)
Suprafaţă publicitară a obiectivelor de publicitate exterioară
Рекламная площадь объективов наружной рекламы (mI)
Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публичного управления
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Serviciile de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor şi amplasării publicităţii exterioare)
Услуги по размещению и/или распространению рекламы через кино и видеообслуживание, телефонные, телеграфные и телексные линии, посредством транспортных средств, при помощи других средств (за исключением телевидения, Интернета, радио, периодической печати, иной печатной продукции и наружной рекламы)
X
2. Afişele, pancartele, panourile şi alte mijloace tehnice prin intermediul cărora se amplasează publicitatea exterioară
Афиши, плакаты, щиты и другие технические средства при помощи которых размещается наружная реклама
X
Total / Всего (r.1+r.2) / (стр.1+стр.2)
Suma de control  / Контрольная сумма
suma taxei din rînd. "total" al col.9 (сумма сбора из стр. "всего" 9 кол)

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ PENTRU TAXA DE PLASARE (AMPLASARE) A PUBLICITĂŢII (RECLAMEI) (TPP 08)
ÎN PARTEA CE ŢINE DE SUMECALCULATE PE SUBDIVIZIUNELE CONTRIBUABILULUI

Приложение к отчету по сбору за размещение рекламы по исчисленным суммам сбора подразделений налогоплательщика
Nr. d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма предоставленных налоговых льгот (лей)
Suma către plata (lei)
Сумма к уплате (лей)
Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публичного управления
1 2 3 4 5 6
1 X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9