md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă pe taxa de organizarea licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrati- teritoriale
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 2 la ordinul IFPS
Приложение № 2 к приказу ГГНИ
nr. /№ 21
din / от 02 februarie 2006
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TLL 06

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
DAREA DE SEAMĂ

PE TAXA DE ORGANIZAREA LICITAŢIILOR ŞI LOTERIILOR PE TERITORIUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
ОТЧЕТ по сбору за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы
Nr. d/o
№ п/п
Baza impozabilă (lei)
Налогооблагаемая база (лей)
Cota taxei(%)
Ставка сбора (%)
Suma taxei calculate (lei) (col.3 x col. 4)
Исчисленная сумма сбора (лей) (кол.3 x кол.4 )
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма налоговых льгот предоставленных (лей)
Suma către plată (lei) (col.5-col.6)
Сумма к уплате (лей) (кол.5-кол.6)
Indicatori
Показатели
Venitul din vînzări pentru rîndul 1/ sau valoarea pentru rîndul 2 (lei)
Доход от продаж для строки 1/ или сумма для строки 2 (лей)
Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публичного управления
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bunurile declarate la licitaţie
Товары, заявленные на аукцион
2 Bilete de loterie emise
Выпущенные лотерейные билеты
TOTAL (r. 1 + r.2)
Всего (стр. 1 + стр. 2)
Suma de control / Контрольная сумма
total col. 8
всего кол. 8

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ PE TAXA DE ORGANIZAREA LICITAŢIILOR ŞI LOTERIILOR PE TERITORIULUI UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE TLL ÎN PARTEA CE ŢINE DE SUMECALCULATE PE SUBDIVIZIUNELE CONTRIBUABILULUI

Приложение к отчету по сбору за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы по исчисленным суммам сбора подразделений налогоплательщика
Nr. d / o
№ п / п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei către plata lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
1 2 3 4
Total/ Всего X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9