md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imoboliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodărilor ţărăneşti (de fermer)
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Ştampila primăriei/ Штамп примэрии
(denumirea primăriei) (название примэрии)
Codul fiscal / Фискальный код
Codul băncii/ Код банка

Forma BIPF

Anexă nr. 6 la Instrucţia Serviciului Fiscal de Stat nr. 11 din 4 septembrie 2001
Приложение № 6 к Иструкции Государственной службы № 11 от 4 сентября 2001 года

Darea de seamă
Отчет

Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imoboliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodărilor ţărăneşti (de fermer)
о начисленных суммах земельного налога и налога на недвижимое имущество для физических лиц (граждан) и крестьянских (фермерских) хозяйств
pentru anul на год de primăria уезда
Nr.d/o
№ п/п
Indicatorii
Показатели
Numărul contribuabililor
Количество налогоплательщиков
Suma impozitului calculată (lei)
Исчисленная сумма налога (лей)
Suma înlesnirilor acordate (lei)
Сумма предоставленных льгот (лей)
Suma reducerii acordate în cazul achitării anticipate a impozitului (lei)
Сумма скидки, предоставленная при предварительной уплате налога (лей)
Suma impozitului către plată (lei) (col.4-col.5-col.6)
Сумма налога к уплате (лей) (гр.4-гр.5-гр.6)
1 2 3 4 5 6 7
1. Impozitul funciar calculat persoanelor fizice (cetăţeni), total, Земельный налог начисленный физическим лицам (граждан), всего
inclusiv (включительно):
    - pentru terenurile de pe lîngă casa (за приусадебные участки)
    - pentru păşuni (за пастбища)
X X X X X
2. Impozitul funciar calculat gospodărilor ţărăneşti (de fermier), total, Земельный налог начисленный крестьянским (фермерским) хозяйствам, всего,
inclusiv (включительно):
    - pentru terenuri cu destinaţie agricolă (для земель с/х назначения)
    -pentru terenuri cu destinaţie neagricolă (для земель не с/х назначения)
X X X X X
3. Impozitul pe bunurile imobiliare calculat persoanelor fizice (cetăţeni) Налог на недвижимое имущество начисленный физическими лицами (гражданам)
Suma de control a documentilui (Контрольная сумма документа) X X X X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9