md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 10 la ordinul IFPS nr.____ din ____
Приложение № 10 к приказу ГГНИ № ___ от ___
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea autorităţii abiliate
Наименование уполномоченного органа
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TCMM 07

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
Informaţia

privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj
Информация
по сбору за пользование охранной зоной автомобильных дорог за чертой населенного пункта для ведения строительно-монтажных работ
Nr. d / o
№ п / п
Subiecţii impunerii
Субъекты налогообложения
Taxa calculată (lei)
Исчисленный сбор (лей)
Taxa achitată (lei) Уплаченный сбор (лей)
Codul fiscal
Фискальный код
Denemirea
Наименование
1 2 3 4 5
Total/ Всего
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 4 / Всего гр. 4
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9