md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU APĂ
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1 la ordinul IFPS
Приложение № 11 к приказу ГГНИ
nr. / № 566 din / от 07 noiembrie 2007
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TA-08

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU APĂ

ОТЧЕТ ПО СБОРУ ЗА ВОДУ
Nr. d/o
№ п/п
Apa / Вода Volumul de apă extrasă şi/sau utilizată (m3)
Объем добытой и/или использованной воды
Cotele taxei pentru 1 m3 (lei)
Ставки сбора за 1 м3 (лей)
Suma înlesnirilor (lei) С
умма льгот (лей)
Suma taxei către plata (lei) ((col. 3 + col. 4) x col. 5) - col. 6
Сумма сбора к уплате (лей) ((кол. 3 + кол. 4) x кол. 5) - col. 6
Conform datelor contoarelor
Согласно данных счетчика
Conform normelor de extragere şi/sau utilizare
Согласно норм добычи и/или использования
1 2 3 4 5 6 7
1. Extrasă din fondul apelor, cu excepţia apei indicate la punctul 2
Добытая из водного фонда, за исключением воды указанной в пункте 2
2. Minerală naturală extrasă, altă apă extrasă destinată îmbutelierii
Добытая природная минеральная, другая вода, добытая в целях розлива в бутылки
3. Utilizată de hidrocentrale
Используемая гидростанциями
Total (suma rîndurilor 1-3) / Всего (сумма строк 1-3) X
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 7/ Всего гр. 7
Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate.
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной информации.

Notă: Cota taxei pentru 1 m3 de apă utilizată la hidrocentrale constituie 0,006 lei.
Примечание: Ставка сбора за 1 м3 воды, использованной гидроэлектростанциями составляет 0,006 лея.

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU APĂ (Forma TA 08) ÎN PARTEA CE ŢINE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNILE CONTRIBUABILULUI

Приложение к отчету по сбору за воду (Forma TA 08) о суммах, исчисленных по подразделениям налогоплательщика
Nr. d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma înlesnirilor (lei)
Сумма льгот (лей)
Suma taxei către plata (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
1 2 3 4 5
TOTAL / Всего X
Notă: Suma indicată în rubrica "Total" a col. 5 din prezenţa anexă va coincide cu suma indicată în rubrica "Total" a col. 7 din darea de seamă.
Numărul de ordine se completează în mod consecutiv indiferent de numărul de pagini.

Примечание: Сумма, указанная в 5 колонке рубрики "Всего", приложения к отчету должна соответствовать сумме, указанной в кол. 7 рубрики "Всего" отчета.

2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9