md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă la taxa pentru efecruarea prospecţiunilor gelogice
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 2 la ordinul IFPS
Приложение № 2 к приказу ГГНИ
nr. / № 22
din / от 03 februarie 2006
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TPG-06

Pentru uz intern SF/ Для отметок
Для служебного пользования
Darea de seamă

LA TAXA PENTRU EFECTUAREA PROSPECŢIUNILOR GEOLOGIGE
Отчет по сбору за поиск полезных ископаемых
Nr.d/o
№ п/п
Data începerii lucrărilor de prospecţiuni geologice
Дата начала ведения поисковых работ
Valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor pentru efectuarea prospecţiunilor geologice (lei)
Договорная (сметная) стоимость работ по поиску полезных ископаемых (лей)
Cota taxei (%)
Ставка сбора (%)
Suma taxei către plata (lei) (col.3 x col.4)
Сумма сбора к уплате (лей) (кол.3 x кол.4)
1 2 3 4 5
Total/ Всего
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 5 / Всего гр. 5

ANEXĂLA DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU EFECTUAREA PROSPECŢIUNILOR GEOLOGIGE (TEG 06) ÎN PARTEA CE ŢINE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNILE CONTRIBUABILULUI

Приложение к отчету по сбору полезных ископаемых (TEG 06) о суммах, исчисленных по подразделениям налогоплательщика
Nr.d/o
№ п/п
Data începerii lucrărilor de prospecţiuni geologice
Дата начала ведения поисковых работ
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei către plata (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
1 2 3 4 5
Total/ Всего X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9