md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
DAREA DE SEAMĂ PE TAXA DE LA POSESORII DE CÂINI
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 11 la ordinul IFPS
Приложение № 11 к приказу ГГНИ nr. / № 21 din / от 02 februarie 2006
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TPC 06

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
DAREA DE SEAMĂ PE TAXA DE LA POSESORII DE CÎINI

ОТЧЕТ ПО СБОРУ С ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК
Numărul de cîini Количество собак Suma taxei calculate (lei) Исчисленная сумма сбора (лей)
1 2
Suma de control / Контрольная сумма
col. 2
кол. 2
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9