md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1 la ordinul IFPS nr. 514 din 07.09.07
Приложение № 1 к приказу ГГНИ № 514 от 07.09.07
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
L/

Forma TTM

Pentru uz intern SF
Для отметок
Darea de seamă
privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă

Отчет по сбору за услуги мобильной связи
Venitul din vînzări a serviciilor de telefonie mobilă (lei)
Доход от продаж услуг мобильной связи (лей)
Cota taxei (%)
Ставка сбора (%)
Suma către plata (lei) (col.1 х col.2)
Сумма к уплате (лей) (кол.1 х кол.2)
1 2 3
Suma de control / Контрольная сумма
suma taxei col. 3 / сумма сбора кол. 3
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9