md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
DAREA DE SEAMĂ PE TAXA DE PIAŢĂ
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 6 la ordinul IFPS
Приложение № 10 к приказу ГГНИ
nr. / № 21
din / от 02 februarie 2006
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Inspectoratul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TP 06

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
DAREA DE SEAMĂ PE TAXA DE PIAŢĂ

ОТЧЕТ по рыночному сбору
Venitul din vînzări a serviciilor de piaţă (lei)
Доход от продаж рыночных услуг (лей)
Cota taxei (%)
Ставка сбора (%)
Suma taxei calculate (col.1 x col.2) (lei)
Исчисленная сумма сбора (кол.1 х кол.2)(лей)
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма налоговых льгот предоставленных (лей)
Suma către plată (lei) (col.3 - col.4)
Сумма к уплате (лей) (кол.3 - кол.4)
Total
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публ. управления
1 2 3 4 5 6
Suma de control / Контрольная сумма
suma taxei col. 6
сумма сбора кол. 6

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ PE TAXA DE PIAŢĂ (TP 06)

ÎN PARTEA CE ŢINE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNILE CONTRIBUABILULUI
Приложение к отчету по рыночному сбору (TP 06) по исчисленным суммам сбора подразделений налогоплательщика
Nr. d / o
№ п / п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei către plata (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
1 2 3 4
Total/ Всего X  
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9