md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seama pe taxa pentru unitatile stradale de comert si/sau de prestare a serviciilor
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 9 la ordinul IFPS
Приложение № 9 к приказу ГГНИ
nr. /№ 175
din / от 28 martie 2012
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TUS12

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
DAREA DE SEAMĂ

PE TAXA PENTRU UNITĂŢILE STRADALE DE COMERŢ ŞI/SAU DE PRESTARE A SERVICIILOR
Отчет по сбору за уличные обьекты торговли и/или обьекты по указанию услуг
Nr. d/o
№ п/п
Obiectul impunerii
Обьект налогообложения
Suma taxei    calculate (lei) Исчисленная сумма сбора (лей) Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма налоговых льгот предоставленных (лей)
Suma către plată (lei) (col.4-col.5)
Сумма к уплате (лей) (кол.4-кол.5)
Indicatorul
Показатели

        Numărul        Количество

Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публичного управления
1 2 3 4 5 6 7
1

Unităţi de comerţ Торговые единицы

2

Unităţi de prestări servicii    Единицы по представлению услуг

TOTAL (r. 1 + r.2)
Всего (стр. 1 + стр. 2)
Suma de control / Контрольная сумма
total col. 7
всего кол. 7

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU UNITĂŢILE STRADALE DE COMERŢ ŞI/SAU DE PRESTARE A SERVICIILOR (FORMA TUS12) ÎN PARTEA CE ŢINE DE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNILE CONTRIBUABILULUI

Приложение к отчету по сбору за уличные обьекты торговли и/или обьекты по указанию услуг (Форма TUS12)                                                    по исчисленным суммам сбора подразделений налогоплательщика
Nr. d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei calculate (lei)
Исчисленная сумма сбора (лей)
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма предоставленных налоговых льгот (лей)
Suma către plata (lei)
Сумма к уплате (лей)
Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публичного управления
1 2 3 4 5 6 7
Total/Всего
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9