md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională
Descărcarea datelor documentului din mapa:

Forma IVAO15
ФормаAnexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr 110 din 28.07.2015
Приложение № 1 к Приказу Министерства Финансов № 110 от 28.07.2015 г

DARE DE SEAMĂ / ОТЧЕТ

privind impozitul pe venitul din activitatea operațională
по налогу на доход от операционной деятельности

Codul fiscal
(фискальный код)
  Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
  Perioada fiscală
Налоговый период
A/
Codul localităţii (CUATM)
Код местности (КАТЕМ)
  Data prezentării
дата представления
Genul principal de activitate
Основной вид деятельности
 
Tipul venitului 
Тип дохода 
Suma 
Сумма 
1 2
1. Venitul din vînzarea mărfurilor, produselor
Доход от реализации товаров, продукции
2. Venitul din prestarea serviciilor, executarea lucrărilor
Доход от оказания услуг, выполнение работ
3. Venituri din modificarea metodelor de evaluare a activelor circulante
Доходы от изменения методов оценки оборотных активов
4. Venituri din ieșirea altor active circulante (cu excepția produselor și mărfurilor)
Доходы от выбытия других оборотных активов (за исключением продукции и товаров))
5. Venituri aferente plusurilor de active imobilizante și circulante constatate la inventariere
Доходы от излишков долгосрочных и оборотных активов, выявленных при инвентаризации
6. Venituri din sancțiuni
Доходы в виде санкций
7. Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat
Доходы от списания задолженностей с истекшим сроком исковой давности
8. Venituri din depășirea valorii realizabile nete a stocurilor conform evaluării precedente
Доходы от превышения чистой стоимости реализации запасов по предыдущей оценке
9. Alte venituri din activitatea operaţională
Другие доходы от операционной деятельности
10. Venitul din activitatea operaţională – total
(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9)
Доход от операционной деятельности - всего
11. Cota impozitului pe venit
Ставка подоходного налога
12. Impozitul pe venit conform cotei în vigoare (rd. 10 x rd. 11)
Подоходный налог согласно действующей ставке
13. Trecerea în cont a impozitului pe venit achitat în afara Republicii Moldova
Зачет суммы подоходного налога уплаченного за пределами Республики Молдова
14. Impozitul pe veniturile din activitatea operaţională
Подоходный налог от операционной деятельности
Suma de control/ Контрольная сумма
Declarăm că informația din darea de seamă este veridică şi purtăm răspundere conform legislației în vigoare, în cazul includerii informației false sau care creează incertitudini. / Заявляем, что информация этого отчета является достоверной и несем ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в случае включения в нее ложной или вводящей в заблуждение информации.