md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă pe taxa de aplicare simbolicii locale
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 4 la ordinul IFPS
Приложение № 10 к приказу ГГНИ
nr. / № 21
din / от 02 februarie 2006
Codul fiscal al autorităţii abiliate
Фискальный код уполномоченного органа
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код местности
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TAS 06

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
DAREA DE SEAMĂ PE TAXA DE APLICARE A SIMBOLICII LOCALE

Отчет по сбору за использование местной символики
Venitul din vînzări a producţiei fabricate căreia i se aplică simbolica locală (lei)
Доход от продаж продукции, производимой с использованием местной символики (лей)
Cota taxei (%)
Ставка сбора (%)
Suma taxei calculate (col.1 x col.2) (lei)
Исчисленная сумма сбора (кол.1 х кол.2) (лей)
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма налоговых льгот предоставленных (лей)
Suma către plata (lei) (col.3 - col.4)
Сумма к уплате(лей) (кол.3 - кол.4)
Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin.pub. locale
В том числе местными органами публ. управления
1 2 3 4 5 6
Suma de control / Контрольная сумма
suma taxei col. 6
сумма сбора кол. 6

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ PE TAXA DE APLICARE A SIMBOLICII LOCALE (TAS 06) ÎN PARTEA CE ŢINE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNILE CONTRIBUABILULUI

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ ПО СБОРУ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОЙ СИМВОЛИКИ (TAS 06) ПО ИСЧИСЛЕННЫМ СУММАМ СБОРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Nr. d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei către plata (lei)
Сумма сбора к уплате
1 2 3 4
Total/ Всего X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9