md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Declarație privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art.125(1) din Codul fiscal
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Finananţelor 
nr. 58 din 28.04.2015

Declaraţia
privind suma accizelor calculat la stocul de mărfuri supuse accizelor,
atribuite la pozițiile tarifare, menționate la articolul 1251 din Codul fiscal

Декларация
по начислению акциза на остатки подакцизных товаров, относящихся
к товарным позициям, указанным в статье 1251 Налогового кодекса
Pentru perioada fiscala
за налоговый период
L/

Denumirea subiectului impunerii
(название субъекта налогообложения)
Adresa juridică 
(юридический адрес)
Codul fiscal
(фискальный код)
 
Serviciul fiscal de stat din mun./raionul
ГНИ по мун. (району)
data prezentării
дата представления

Forma TBDSA15

Nr. d/o
№ п/п
Poziţia tarifară
Товарная позиция
Denumirea comercială a mărfii supuse accizelor
Комерческое наименование подакцизных товаров
Baza impozabilă
Налогооблогаемая база
Cota accizului anterioară modificărilor
Предыдущая ставка акцизов
Cota modificată a accizelor
Изменённая cтавка акцизов
Suma accizelor destinate virării în buget
Суммы акцизов подлежащих уплате в бюджет
Volumul în expresie naturală (buc.)

Объем в натуральном выражении (шт.)

Valoarea făra TVA şi accize
Стоимость без НДС и акциза
1 2 3 4 5 6 7 8
Total pe coloană/Итого по графе
Suma de control
Контрольная сумма
 
v
v
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9