md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seama pe taxa pentru dispozitivele publicitare
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 3 la ordinul IFPS
Приложение № 1 к приказу ГГНИ

nr. /№ 177
din / от "23" martie 2012
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код местности
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TDP-12

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF
DAREA DE SEAMĂ

PE TAXA PENTRU DISPOZIVELE PUBLICITARE

Отчет по сбору за рекламные устройства

Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivelor publicitare (m2)/ Площадь поверхности (поверхностей) рекламного устройства (м2) Cota taxei (lei)
Ставка сбора (лей)
Suma taxei calculate (lei)  (col.1 x col.2)
Исчисленная сумма сбора (лей) (гр.1 х гр.2)
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма предоставленных налоговых льгот (лей)
Suma către plată(lei) (col.6- col.7)
Сумма к уплате (лей) (кол.6-кол.7)
Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публичного управления
1 2 3 4 5 6
Suma de control  / Контрольная сумма
suma taxei din rînd. "total" al col.9 (сумма сбора из стр. "всего" 9 кол)
Notă: Col. 2 din darea de seamă se completează numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impuneri,amplaste în alte unităţi administrativ-teritoriale. / Кол. 2 из отчета заполняется лишь в том случае, когда налогоплательщик не располагает подразделениями, налогооблагаемыми объектами, расположенными в других административно-территориальных единицах.

Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate.
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной информации.

   ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ PE PENTRU DISPOZITIVELE PUBLICITARE (TDP 12)
ÎN PARTEA CE ŢINE DE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNELE CONTRIBUABILULUI

Приложение к отчету по сбору за размещение рекламы по исчисленным суммам сбора подразделений налогоплательщика
Nr. d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei calculate (lei)
Исчисленная сумма сбора (лей)
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма предоставленных налоговых льгот (лей)

Suma către plata (lei)(col.3-col.4) 
Сумма к уплате (лей)

Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публичного управления
1 2 3 4 5 6 7
Total/Всего
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9