md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 3 la ordinul IFPS nr. 455 din 17 mai 2016
Приложение № 3 к приказу ГГНИ №455 от 17 мая 2016 г.
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
Codul genului principal de activitate
Код основного вида деятельности
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma DISM-16

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ

Dare de seamă

privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale

ОТЧЕТ

об отчислениях от чистой прибыли государственных предприятий и муниципальных предприятий
Data adoptării deciziei privind defalcarea unei părţi din profitul net la budget
Дата принятия решения об отчислении части прибыли в бюджет
întreprindere de stat / государственное предприятие
întreprindere municipală / муниципальное предприятие
Nr. d/o
№ п/п
Denumirea indicatorilor
Наименование показателей
Indicatorii
Показатели
1 2 3
1. Profitul net
Чистая прибыль
2.

Cota-parte din profitul net repartizată la defalcări în bugetul de stat/municipal: (%)
Доля чистой прибыли направленная по отчисление в государственный /муниципальный бюджет (%)

3 Defalcări din profitul net, spre achitare la buget cu bunuri (lei)
Отчисления от чистой прибыли к уплате в бюджет, имуществом (лей);
4 Defalcări din profitul net, spre achitare la buget prin virament ((rînd.1 × rînd.2 : 100) - rînd.3) (lei)
Отчисления от чистой прибыли, к уплате в бюджет банковским переводом ((стр.1 × стр.2 : 100)- стр. 3) (лей)
Suma de control / Контрольная сумма suma rînd. 4 / сумма стр. 4
Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate.
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной информации.
Nr. crt.
№ п/п
Bugetele locale de nivelul al doilea / Местные бюджеты второго уровня Bugetele locale de nivelul întîi/ / Местные бюджеты первого уровня
Codul localităţii (CUATM) / Код местности (КАТЕМ) Defalcări din profitul net spre achitare / Отчисления от чистой прибыли к уплате Codul localităţii (CUATM) / Код местности (КАТЕМ) Defalcări din profitul net spre achitare / Отчисления от чистой прибыли к уплате
1 2 3 4 5
Total profit net /
Всего чистая прибыли
X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9