md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI PERCEPUTĂ DE LA GOSPODARILE ŢĂRĂNEŞTI (DE FEMIER)
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 13 la ordinul IFPS
Приложение № 13 к приказу ГГНИ nr. / № 21 din / от 02 februarie 2006
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TAT-GT 06

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI PERCEPUTĂ DE LA GOSPODARILE ŢĂRĂNEŞTI (DE FEMIER)

ОТЧЕТ по сбору на благоустройство территории с крестьянских (фермерских) хозяйств
Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/ sau fondatori întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi
Квартальная среднесписочная численность работников и/ или число учредителей предприятия, если они работают на созданном предприятии, но не включены в квартальную списочную численность работников
Cota taxei (lei)
Ставка сбора (лей)
Suma taxei calculate (col.1 x col.2) (lei)
Исчисленная сумма сбора (кол.1 х кол.2) (лей)
1 2 3
Suma de control / Контрольная сумма
suma taxei col. 3
сумма сбора кол. 3
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9