md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR AUTO DE CĂLĂTORI
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 9 la ordinul IFPS
Приложение № 9 к приказу ГГНИ
nr. / № 21
din / от 02 februarie 2006
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localitatii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentarii darii de seama
Дата представления отчета
Perioada fiscala
Налоговый период
/

Forma TTC 06

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
DAREA DE SEAMA

PE TAXA PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR AUTO DE CALATORI
ОТЧЕТ по сбору за предоставление услуг по перевозке пассажиров
d
Nr. d/o
№ п/п
Numarul unitatilor de transport
Количест во единиц автотранс порта
Baza impozabila
Налогооблагаемая база
Cota taxei (lei)
Ставка сбора (лей)
Suma taxei calculate (col.3 x col.4) (lei)
Исчисленна я сумма сбора (кол.3 х кол.4) (лей)
Suma facilitatilor fiscale acordate (lei)
Сумма налоговых льгот предоставленных (лей)
Suma catre plata (lei) (col.5 - col.6)
Сумма к уплате (лей) (кол.5 - кол.6)
Total
Всего
Inclusiv de catre autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публ. управления
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Autoturisme cu capacitatea de pina la 8 locuri inclusiv
Легковые автомобили вместимостью до 8 мест включительно
2 Autovehicule (microbuse) cu capacitatea de la 9 pina la 16 locuri inclusiv
Автотранспорт (микроавтобусы) вместимостью от 9 до 16 мест включительно
3 Autobuze cu capacitatea de la 17 pina la 24 locuri inclusiv
Автобусы вместимостью от 17 до 24 мест включительно
4 Autobuze cu capacitatea de la 25 pina la 35 locuri inclusiv
Автобусы вместимостью от 25 до 35 мест включительно
5 Autobuze cu capacitatea de reste 35 locuri
Автобусы вместимостью более 35 мест
TOTAL / Всего
Suma de control / Контрольная сумма
suma taxei col. 8
сумма сбора кол. 8

ANEXA LA DAREA DE SEAMA

PE TAXA PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR AUTO DE CALATORI (TTC 06)
IN PARTEA CE TINE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNILE CONTRIBUABILULUI
Приложение к отчету по сбору за предоставление услуг по перевозке пассажиров по исчисленным суммам сбора подразделений налогоплательщика
Nr. d / o
№ п / п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unitatii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei catre plata (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
1 2 3 4
Total/ Всего X  
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9