md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU UNITĂŢILE COMERCIALE ŞI/SAU DE PRESTĂRI SERVICII DE DESERVIRE SOCIALĂ
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 5 la ordinul IFPS
Приложение № 10 к приказу ГГНИ
nr. / № 21
din / от 02 februarie 2006
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TAUCS 06

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
DAREA DE SEAMĂ

PE TAXA PENTRU UNITĂŢILE COMERCIALE ŞI/SAU DE PRESTĂRI SERVICII DE DESERVIRE SOCIALĂ

ОТЧЕТ

по сбору за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг
Nr. d/o
№ п/п
Obiectul impunerii
Объект налогообложения
Suma taxei calculate (lei)
Исчислен ная сумма сбора (лей)
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма налоговых льгот предоставленных (лей)
Suma către plată (lei) (col.4 - col.5)
Сумма к уплате (лей) (кол.4 - кол.5)
Indicatorul
Показатель
Numărul
Количество
Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публичного управления
1 2 3 4 5 6 7
1 Unităţi de comerţ
Торговые единицы
2 Unităţi de prestări servicii de deservire socială
Единицы по представлению социальных услуг
TOTAL (r. 1 + r.2)
Всего (стр. 1 + стр. 2)
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 7 / Всего гр. 7

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU UNITĂŢILE COMERCIALE ŞI/SAU DE PRESTĂRI SERVICII DE DESERVIRE SOCIALĂ (TAUCS 06) ÎN PARTEA CE ŢINE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNILE CONTRIBUABILULUI

Приложение к отчету по сбору за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг (TAUCS 06) по исчисленным суммам сбора подразделений налогоплательщика
Nr. d / o
№ п / п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei către plata lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
1 2 3 4
Total/ Всего X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9