md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Declaraţia privind accizele
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1
La Instrucţiunea cu privire la administrarea accizelor
Aprobat: Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr. 188 din 21.10.04
din / от 02 februarie 2006
Înregistrat: Ministerul Justiţiei nr. 388 din 02.11.04
Serviciul Fiscal de Stat

Declaraţia privind accizele

Декларация об акцизах
Pentru perioada fiscală
за налоговый период
L/

Denumirea subiectului impunerii
(название субъекта налогообложения)
Adresa juridică (domiciliul) deplină a locului
principal de desfăşurare a activităţii economice

(полный юридический адрес (место жительства)
основного места осуществления экономической деятельности)
Codul fiscal
(фискальный код)
  Nr. de înregistrare a Certificatului de acciz
(№ регистрации акцизного сертификата)
Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. (raionul)
ГНИ по мун. (району)
Data prezentării
дата представления

Forma ACZ 04

Pentru uz intern SF
Для внутреннего пользования НС
I. Volumul impozabil

Облагаемый оборот
Nr. d/o
№ п/п
Denumirea mărfii accizate expediate
(transportale)
Наименование вывезенных
(отгруженных) подакцизных товаров
Poziţia tarifară
Тарифная позиция
Codul clasificaţiei veniturilor bugetare
Код классификации доходов бюджета
Baza impozabilă
Налогооблогаемая база
Cota accizului
Ставка акциза
Suma acciz. calculat
Сумма начисленного акциза
Suma acciz. achit. în limita cantităţii folosite, care urmează a fi trecută la cont sau restituită
Сумма упланенного акциза в пределах используемого количества, подлежащего зачету или возмещению
Total destinat virării în buget (col. 9 - col. 10)
Всего к уплате в бюджет (кол.9 - кол. 10)
Volumul în expresie naturală
Объем в натуральном выражении
Valoarea fără TVA şi accize
Стоимость без НДС и акциза
Costul Licenţei
Стоимость лицензии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Suma de control
Контрольная сумма