md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului
Descărcarea datelor documentului din mapa:

Serviciul Fiscal de Stat


Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

Отчет cборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда
Anexa nr. 1
la ordinul Ministerului Finanțelor
nr.5 din 11 ianuarie 2017
Formularul POLMED17 Форма POLMED17


Perioada fiscala
Налоговый период
L/
Data prezentării
дата представления территориальной Государственной Налоговой Службе
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция
Denumirea subiectului
(название субъекта)
Adresa juridică
(юридический адрес)
Codul fiscal
(фискальный код)

Formularul POLMED17

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF

Calculul taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

Расчет платы за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда
Nr.
d/o

Порядкововый


Numarul declarației vamale/ seria și numarul facturii fiscale (facturii)
Номер таможенной декларации/серия и номер налоговой накладной (накладной)
Data declarației vamale / facturii fiscale (facturii)
Дата таможенной декларации/налоговой накладной (накладной)
Denumirea mărfii
Наименование товара
Codul poziției tarifare a mărfii (sau al ambalajului)
Номенклатурный код товара (или упаковки)
Baza impozabilă
Облагаемая база
Cota taxei
Ставка платежа
Codul facilității
Код льготы
Suma taxei calculate
Сумма начисленного платежа
Valoarea mărfurilor (lei)
Стоимость товаров (лей)
Cantitatea ambalajului pe fiecare tip de capacitate (buc)
Количество упаковки на каждый тип упаковки (шт.)
Ad valorem (%)
Адвалорная (%)
Mărime absolută (lei)
Абсолютная величина (лей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL spre plata

Subsemnaţii, _________________________________ şi(и) _________________________

Нижеподписавшиеся, Numele și prenumele conducătorului (ФИ руководителя) Numele și prenumele contabilului-șef (Ф.И. (главного бухгалтерa)
________________________
funcţia
(должность)
________________________
data
(дата)
________________________
semnătura
(подпись)
________________________
funcţia
(должность)
________________________
data
(дата)
________________________
semnătura
(подпись)
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9