md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind calcularea taxei pentru revitalizarea viticulturii
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Aprobat prin Ordinul IFPS nr. 111 din 13.06.2006
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Adresa
Адрес
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TRV

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования SF
DAREA DE SEAMĂ PRIVIND CALCULAREA TAXEI PENTRU REVITALIZAREA VITICULTURII

Отчет по начислению сбора на возрождение виноградарства
№ Crt. Denumirea producţiei vinicole
Наименование винодельческой продукции
Volumul de producţie livrată şi/sau importată (dal.)
Объем отпущенной и/или импортированной продукции (дал.)
Mărimea taxei, (lei/dal)
Размер сбора, (лей/дал)
Suma destinată virării în buget, (lei)
(col.3 x col.4)
Сумма, подлежащая к уплате в бюджет, (лей)
1 2 3 4 5
1. Vinuri de struguri (naturale şi speciale) 3
2. Divinuri 20
3. Brandy şi alte băuturi din struguri 20
4. Ajustarea aferentă returnării
Корректировки по возврату
X X
5 Total spre achitare (rîndul 1+2+3-4)
Всего к уплате (строка 1+2+3-4)
X X
Suma de control / Контрольная сумма
(total spre achitare, col.5 rînd 5)
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9