md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă taxa balneară
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 8 la ordinul IFPS
Приложение № 8 к приказу ГГНИ
nr. / № 21
din / от 02 februarie 2006
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TB 06

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
DAREA DE SEAMĂ PE TAXA BALNEARĂ

ОТЧЕТ по курортному сбору
Venitul din vînzări a biletelor de odihnă şi tratament (lei)
Доход от продаж путевок для отдыха и лечения (лей)
Cota taxei (%)
Ставка сбора (%)
Suma taxei calculate (col.1 x col.2) (lei)
Исчисленная сумма сбора (кол.1 х кол.2) (лей)
Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)
Сумма налоговых льгот предоставленных (лей)
Suma către plata (lei) (col.3 - col.4)
Сумма к уплате (лей) (кол.3 - кол.4)
Total
Всего
Inclusiv de către autorit. admin. pub. locale
В том числе местными органами публ. управления
1 2 3 4 5 6
Suma de control / Контрольная сумма
suma taxei col. 6
сумма сбора кол. 6

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ PE TAXA BALNEARĂ (TB 06) ÎN PARTEA CE ŢINE SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNILE CONTRIBUABILULUI

Приложение к отчету по курортному сбору о исчисленных суммах сбора по подразделениям налогоплательщика
Nr. d / o
№ п / п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei către plata lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
1 2 3 4
Total/ Всего X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9