md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Informatia pe taxele prentu folosirea zonei drumului public si/sau zonelor de protectie a acestuia din afara perimetrului localitatilor
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr.3 la Ordinul IFPS / № 521din/от 23.06. 2015
Приложение №3 к приказу ГГНИ № 521 от 23.06. 2015

Codul fiscal al organului abilitat al administrației publice centrale /
Фискальный код уполномоченного органа центрального публичного управления

Denumirea organului abilitat al administrației publice centrale /
Наименование уполномоченного органа центрального публичного управления

Codul localității (CUATM) /
Код административно-территориальной единицы

Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция

Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета

Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma IATRI-15

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования ГНИ


INFORMAȚIA

pe taxele pentru folosirea zonei drumului public
și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților
Информация по сборам за пользование зоной автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранной зоной за чертой населенного пункта
Nr. crt.
№ п/п
Subiectul impunerii
Субъект налогообложения
Eliberarea autorizațiilor
Выдача разрешений
Retragerea autorizațiilor
Аннулирование разрешений
Codul fiscal/
Фискальный код
Denumirea/
Наименование
Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj /
Сбор за пользование зоной автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранной зоной за чертой населенного пункта для ведения строительно-монтажных работ
Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare /
Сбор за пользование зоной автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранной зоной за чертой населенного пункта для размещения наружной рекламы
Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere /
Сбор за пользование зоной автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранной зоной за чертой населенного пункта для размещения объектов дорожного сервиса
Pentru amplasarea în zona drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților obiectivelor de publicitate /
На размещение в зоне автомобильной дороги общего пользования и/или её охранной зоне за чертой населенного пункта объектов наружной рекламы
Pentru amplasarea în zona drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere/
На размещение в зоне автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранной зоной за чертой населенного пункта объектов дорожного сервиса
Data eliberării /
Дата выдачи
Taxa calculată (lei) /
Исчисленный сбор (лей)
Taxa achitată (lei) /
Уплаченный сбор (лей)
Data eliberării /
Дата выдачи
Taxa calculată (lei) /
Исчисленный сбор (лей)
Taxa achitată (lei) /
Уплаченный сбор (лей)
Data eliberării /
Дата выдачи
Taxa calculată (lei) /
Исчисленный сбор (лей)
Taxa achitată (lei) /
Уплаченный сбор (лей)
Data retragerii /
Дата аннулирования
Data retragerii /
Дата аннулирования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru întocmirea incompletă şi/sau neconformă a Informației
Несем ответственность, предусмотренную законодательством, за неполное и/или ненадлежащее оформление Информации
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9