md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Denumirea documentului
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
ACZ04 - Declaraţia privind accizele
ATRI07 - Darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transportulri rutiere internaţionale
BIJ1 - Calculul impozitului pe bunurile imobiliare
BIPF - Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imoboliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodărilor ţărăneşti (de fermer)
CNOTAR - CALCUL impozitului pe venit al notarului privat
DIS08 - Dare de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat
DPP08 - Darea de seamă privind dividentele calculate în funcţie de rezultatele activităţii societăţilor pe acţiuni în anul de gestiune
FUNJ-2 - Calcul impozitului funciar
IAL08 - Notă de informare privind salariul şi alte plăţi afectuate de către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
IAS08 - Notă de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit altele decît salariul, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
INR08 - Notă de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit altele decît salariul achitate persoanelor nerezidente
IRV08 - Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta
MED08 - Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
PSV - Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermadiul caselor de schimb valutar
TA08 - DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU APĂ
TAL06 - DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU AMENAJAREA LOCALITĂŢILOR DIN ZONA DE FRONTIERĂ CARE AU BIROURO (POSTURI) VAMALE DE TRECERE A FRONTIEREI VAMALE
TANM07 - Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova
TAOR07 - Darea de seamă privind taxa penru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere
TAORM07 - Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere
TAP07 - Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicaţii exterioare
TAPM07 - Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare
TAS06 - Darea de seamă pe taxa de aplicare simbolicii locale
TAT07 - DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI
TATGT06 - DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI PERCEPUTĂ DE LA GOSPODARILE ŢĂRĂNEŞTI (DE FEMIER)
TAUCS06 - DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU UNITĂŢILE COMERCIALE ŞI/SAU DE PRESTĂRI SERVICII DE DESERVIRE SOCIALĂ
TB06 - Darea de seamă taxa balneară
TC06 - DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU CAZARE
TCM07 - Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj
TCMM07 - Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj
TCPA06 - DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU EXPLOATAREA CONSTRUCŢIILOR SUBTERANE ÎN SCOPUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR, ALTELE DECÎT CELE DESTINATE EXTRACŢIEI MINERALELOR UTILE
TDL07 - Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise
TDLM07 - Iformaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină maşică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise
TEG06 - DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU EFECTUAREA EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
TFD07 - Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
TGN07 - Darea de seamă privind taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizări în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto
TL06 - Darea de seamă a taxei pentru lemnul eliberat pe picior
TLL06 - Darea de seamă pe taxa de organizarea licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrati- teritoriale
TMU06 - DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU EXTRAGEREA MINERALELOR UTILE
TP06 - DAREA DE SEAMĂ PE TAXA DE PIAŢĂ
TPA06 - Darea de seamă pe taxa pentru parcare
TPC06 - DAREA DE SEAMĂ PE TAXA DE LA POSESORII DE CÂINI
TPG06 - Darea de seamă la taxa pentru efecruarea prospecţiunilor gelogice
TRV - Darea de seamă privind calcularea taxei pentru revitalizarea viticulturii
TSPC06 - DAREA DE SEAMĂ LA TAXA PENTRU FOLOSIREA PENTRU SPAŢIILOR SUBTERANE ÎN SCOPUL CONSTRUCŢIEI OBIECTIVELOR SUBTERANE, ALTELE DECÎT CELE DESTINATE EXTRACŢIEI MINERALELOR UTILE
TTC06 - DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR AUTO DE CĂLĂTORI
TTM - Darea de seamă privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă
TVA06 - Declaraţia privind TVA
VEN04 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit
TPP08 - DAREA DE SEAMĂ PENTRU TAXA DE PLASARE (AMPLASARE) A PUBLICITĂŢII (RECLAMEI)
TVAFACT - Anexa pentru TVA06
BIPF1 - Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imoboliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodărilor ţărăneşti (de fermer)
TPA09 - Darea de seamă la taxa pentru parcare
VEN08 - Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit
NER08 - Declaratia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit
NERRAP08 - Raportul privind activitatea desfasurata de reprezentanta nerezidentului
TDLMS09 - Informatia privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise, calculata
IAL09 - Notă de informare privind salariul şi alte plăţi afectuate de către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
IRV09 - Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta
IAS09 - Notă de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit altele decît salariul, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
INR09 - Notă de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit altele decît salariul achitate persoanelor nerezidente
ACZ09 - Declaraţia privind accizele
TAL10 - DAREA DE SEAMĂ PE TAXA PENTRU AMENAJAREA LOCALITĂŢILOR DIN ZONA DE FRONTIERĂ CARE AU BIROURO (POSTURI) VAMALE DE TRECERE A FRONTIEREI VAMALE
TFD10 - Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
BIJ10 - Calculul impozitului pe bunurile imobiliare
FUNJ10 - Calcul impozitului funciar
TPP12 - Darea de seama pentru taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei)
TDP12 - Darea de seama pe taxa pentru dispozitivele publicitare
TP12 - Darea de seama pe taxa de piata
TPUT12 - Darea de seama pe taxa de la posesorii unitatilor de transport
TUS12 - Darea de seama pe taxa pentru unitatile stradale de comert si/sau de prestare a serviciilor
DISM12 - Darea de seama privind defalcarile din profitul net al intreprinderilor de stat si municipale
VEN12 - Declaratia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit
TVA12 - Declaratia privind TVA
IVAO - Darea de seama privind impozitul pe venitul din activitatea operationala
TL13 - Darea de seama pe taxele locale
TDL13 - Darea de seama privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe axa sau ale caror dimensiuni depasesc limitele admise
CFV - Darea de seama privind calcularea contributiei in fondul viei si vinului
TDLM13 - Informatia privind sumele calculate si achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele a caror masa totala, sarcina masica pe axa sau ale caror dimensiuni depasesc limitele admise
TFD13 - Darea de seama privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicolele inmatriculate in Republica Moldova
FUNJ13 - Calculul impozitului funciar
BIJ13 - Calculul impozitului pe bunurile imobiliare
CNOTAR14 - Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practica activitatea profesionala de notar public sau de executor judecatoresc
IRV14 - Dare de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta
IALS14 - NOTA DE INFORMARE privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
INR14 - Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente
TRN15 - DAREA DE SEAMĂ PE TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE
TDSA14 - Declarația privind suma accizelor calculat la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403
BIJ15 - CALCULUL IMPOZITULUI PE PROPRIETATE
TBDSA15 - Declarație privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art.125(1) din Codul fiscal
CNOTAREX15 - Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc
ITFZD15 - Informatia pe taxele prentu folosirea zonei drumului public si/sau zonelor de protectie a acestuia din afara perimetrului localitatilor
TFZD15 - Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților
IVAO15 - Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională
IATRI15 - INFORMATIA privind taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru transporturi rutiere internationale, autorizatiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizatiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus)
DISM16 - Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale
DPP16 - Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni
NER16 - Darea de seamă privind activitatea desfasurata de nerezidenti in Republica Moldova si veniturile obtinute de catre acestia
POLMED17 - Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului
EMPOLDEP17 - Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor
BIJ17 - Calculul impozitului pe bunurile imobiliare
AI17 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă
NER17 - Darea de seamă privind activitatea desfasurata de nerezidenti in Republica Moldova si veniturile obtinute de catre acestia
IPC18 - Darea de seama privind re?inerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asisten?a medicala ?i a contribu?iilor de asigurari sociale de stat obligatorii calculate
ONG17 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale
DAJ17 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei
CAS18-AN - Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale
IALS18 - Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
IPC18_12_09_18 - Darea de seama privind re?inerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asisten?a medicala ?i a contribu?iilor de asigurari sociale de stat obligatorii calculate
TFD19 - Dare de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
DSA19 - INFORMA?IE privind stabilirea drepturilor sociale in sistemul public de asigurari sociale
TRN15_2018 - DAREA DE SEAMA PE TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE-2018
EMPOLDEP19 - Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor
IPC18_2019 - Darea de seama privind re?inerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asisten?a medicala ?i a contribu?iilor de asigurari sociale de stat obligatorii calculate
IRM19 - Informaţie privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă
IPC21 - Darea de seama privind re?inerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asisten?a medicala ?i a contribu?iilor de asigurari sociale de stat obligatorii calculate
IALS21 - Nota de informare privind salariul si alte plati efectuate de catre angajator in folosul angajatilor, precum si platile achitate rezidentilor din alte surse de venit decat salariul si impozitul pe venit retinut din aceste plati
BIJ17_2021 - Calculul impozitului pe bunurile imobiliare
Lista declaraţiilor cetăţenilor
CET04 - Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
CET08 - Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
CET15 - Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
CET18 - Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
UNIF07 - DECLARAŢIE (DARE DE SEAMĂ FISCALĂ UNIFICATĂ)
UNIF14 - DECLARAŢIE(DARE DE SEAMĂ FISCALĂ UNIFICATĂ)UNIF14
UNIF18 - Dare de seamă fiscală unificată
UNIF21 - DARE DE SEAMĂ FISCALĂ UNIFICATĂ UNIF21

2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9