md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă a taxei pentru lemnul eliberat pe picior
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 7 la ordinul IFPS
Приложение № 10 к приказу ГГНИ
nr. / № 21
din / от 02 februarie 2006
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Inspectoratul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TL 06

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
DAREA DE SEAMĂ
A TAXEI PENTRU LEMNUL ELIBERAT PE PICIOR

Отчет о сумме сбора за отпускаемую на корню древесину
Nr. d/o
№ п/п
Specia forestieră / Лесная порода Lemn de lucru (fără scoartă) / Деловая древесина (без коры) Lemn de foc (cu scoartă) / Дровянная древесина (в коре) Suma către plată (lei) ((col.3xcol.4)+(col.5хc ol.6)+(col.7хcol.8)+(col.9хcol.10)+(col.11хcol.12)+(col.13хcol.14)-col.16/
Сумма к уплате (лей)

Suma înlesnirolor (lei)
Сумма льгот (лей)
mare / крупная mijlociu / средняя mic / мелкая Сu excepţia din coroană, nuiele, craci, ramuri, cioturi şi rădăcini defrişate / кроме крон, прутьев, веток, пней и корней din croană / из крон Din nuiele, craci, ramuri, cioturi şi rădăcini defrişate / из прутьев, веток, пней и корней
Volumul m3 / Объем м3 Taxa pentru 1m3 (lei) / Ставка за 1 м3 (лей) Volumul m3 / Объем м3 Taxa pentru 1m3 (lei) / Ставка за 1 м3 (лей) Volumul m3 / Объем м3 Taxa pentru 1m3 (lei) / Ставка за 1 м3 (лей) Volumul m3 / Объем м3 Taxa pentru 1m3 (lei) / Ставка за 1 м3 (лей) Volumul m3 / Объем м3 Taxa pentru 1m3 (lei) / Ставка за 1 м3 (лей) Volumul m3 / Объем м3 Taxa pentru 1m3 (lei) / Ставка за 1 м3 (лей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total / Всего (suma rîndurilor 1-12/сумма строк 1-12) X X X X X X
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 15/ Всего гр. 15
Nr. d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma taxei către plata (lei)
Сумма сбора к уплате (лей)
Suma înlesnirilor
Сумма льгот
1 2 3 4 5
TOTAL / ВСЕГО X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9