md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seama privind defalcarile din profitul net al intreprinderilor de stat si municipale
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 3 la ordinul IFPS nr. 417 din 12 iunie 2012
Приложение № 3 к приказу ГГНИ №417 от 02 июня 2012
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma DISM-12

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
Dare de seamă

privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale 

ОТЧЕТ

об отчислениях от чистой прибыли государственных предприятий и муниципальных предприятий
Data adoptării deciziei privind defalcarea unei părţi din profitul net la budget
Дата принятия решения об отчислении части прибыли в бюджет
întreprindere de stat / государственное предприятие
întreprindere municipală / муниципальное предприятие
Nr. d/o
№ п/п
Denumirea indicatorilor
Наименование показателей
Indicatorii
Показатели
1 2 3
1. Profitul net
Чистая прибыль
2.

Cota-parte din profitul net repartizată la defalcări în bugetul de stat/municipal:(%)
Доля чистой прибыли направленная по отчисление в государственный /муниципальный бюджет (%)

3 Costul bunurilor îndreptate în contul defalcărilor unei părţi din profitul net, ce urmează a fi achitate la budgetul de stat/municipal (lei)
Стоимостб имущества, направленого в счёт отчислений от чистой прибыли, подлежаших перечисслению в государственный/муниципальный бюджет (лей);
4 Suma defalcărilor din profitul net, ce urmează a fi achitat la budgetul de stat/municipal ((rînd.1 X rînd.2 : 100)-rînd.3) (lei)
Сумма отчислений от чистой прибыли, подлежащих уплате в государственный/муниципальный бюджет ((стр.1 Х стр.2 : 100)-стр.3)(лей)
Suma de control / Контрольная сумма suma rînd. 4/ сумма стр. 4
Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate.
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной информации.
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9