md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermadiul caselor de schimb valutar
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 2 la ordinul IFPS nr. 514 din 07.09.07
Приложение № 2 к приказу ГГНИ № 514 от 07.09.07
Actualizată prin Anexa nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 698 din 28.12.07
Актуализирована Приложением № 1 у приказу ГГНИ № 689 от 28.12.07
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
L/

Forma PSV ФормаPSV

Pentru menţiunea IFS
Для отметок ГНИ
Darea de seamă privind plata suplementară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar

Отчет по дополнительной обязательной плате от продажи иностранной валюты посредством валютных касс
Suma achitată la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice (lei)
Уплаченная сумма при покупке иностранной валюты физическими лицами (лей)
Cota taxei (%)
Ставка сбора (%)
Suma către plata (lei) (col.1 х col.2)
Сумма к уплате (лей) (кол.1 х кол.2)
1 2 3
Suma de control / Контрольная сумма
suma taxei col. 3 / сумма сбора кол. 3
Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной информации

Anexă la darea de seamă privind plata suplementară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (Forma PSV) în partea ce ţine de sumele calculate pe subdiviziunile contribuabilului

Приложение к отчету по дополнительной обязательной плате от продажи иностранной валюты посредством валютных касс (Форма PSV) о суммах исчисленных по подразделениям налогоплательщика
Nr. d/o
№ п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul unităţii administrativ-teritoriale
Код административно-территориальной единицы
Suma către plata (lei)
Сумма к уплате (лей)
1 2 3 4
1 X
Notă / Примечание /:
    - Suma indicată în rubrica "Total" a col. 4 din prezenţa anexă va coincide cu suma indicată în rubrica "Total" a col. 3 din darea de seamă.
    Сумма, указанная в 4 колонке рубрики "Всего", приложения к отчету должна соответствовать сумме, указанной в рубрике "Всего" гр. 3 отчета.
    - Numărul de ordine se completează în mod consecutiv indiferent de numărul de pagini.
    Порядковый номер заполняется нарастающим итогом, независимо от количества страниц.
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9