md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa la Ordinul comun IFPS şi CNAM nr. 104/38 - A din martie 2008
Утвержден совместным Приказом ГГНИ и НМСК № 104/38 - А от 18 марта 2008
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Denumirea localităţii
Наименование местности
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Formular MED08
Формуляр MED08

Pentru uz intern SF
Для внутреннего пользования
RAPORT / ОТЧЕТ

privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
об исчислении суммы взносов обязательного медицинского страхования
Nr. d/o
№ п/п
Indicatorii
Фискальный код получателя выплаты
Mărimea primei (%)
Размер взносов (%)
Suma salariului şi a altor recompense achitate/primite (lei)
Сумма выплаченной/полученной заработной платы, других выплат (лей)
Suma primelor calculatem(lei) col.3 x col.4 / 100
Сумма начисленных взносов (лей) кол.3 х кол.4 / 100
1 2 3 4 5
1 Salariile şi alte recompense achitate de către angajatori, alte persoane juridice şi fizice
Заработная плата и другие выплаты выплаченные, работодателем и другими юридическими и физическими лицами
2 Salariile şi alte recompense primite de către angajaţi, alte persoane fizice
Заработная плата, другие выплаты полученные работниками и другими физическими лицами
Total spre calcul (col. 5 (rînd. 1 + rînd. 2)) / Всег начислено (кол. 5 (ряд 1 + ряд 2))
Suma de control / Контрольная сумма
Rîndul Total spre calcul col. 5
Ряд Всего начислено кол. 5
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9