md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
INFORMATIA privind taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru transporturi rutiere internationale, autorizatiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizatiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus)
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 1 la ordinul IFPS № 956 din/от 30.10. 2015
Приложение № 1 к приказу ГГНИ № 956 от 30.10. 2015

Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика

Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика

Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы

Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая инспекция

Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета

Perioada fiscală
Налоговый период
A/

Forma IATRI-15

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования ГНИ


INFORMAȚIA

privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus), Forma IATRI 15
Информация по cбору за выдачу разрешений на осуществление международных автотранспортных перевозок, многоразовых разрешений ЕКМТ, бортовых журналов к многоразовым разрешениям ЕКМТ, маршрутных книжек/ маршрутных листов (Interbus), Forma IATRI 15
Nr. crt.
№ п/п
Plătitorii taxei
Плательщики сбора
Eliberarea autorizațiilor
Выдача разрешений
Retragerea autorizațiilor
Аннулирование разрешений
Codul fiscal/
Фискальный код
Denumirea/
Наименование
Adresa juridică/
Юридический адрес
Data eliberării/
Дата выдачи
Taxa calculată (lei)/
Исчисленный сбор (леев)
Taxa achitată (lei)/
Уплаченный сбор (леев)
Termenul de valabilitate a autorizației/
Срок действия разрешения
Data retragerii/
Дата аннулирования
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total / Всего X X X X X X X

Suma de control trebuie să corespundă cu suma mijloacelor bănești acumulate la conturile Agenției Naționale Transport Auto pentru autorizațiile eliberate în perioada de gestiune
Контрольная суммa должна соответствовать сумме денежных средств, поступивших на расчетные счета Национального агентства автомобильного транспорта, за выдачу разрешений в отчетном периоде

Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru întocmirea incompletă şi/sau neconformă a Informației
Несем ответственность, предусмотренную законодательством, за неполное и/или ненадлежащее оформление Информации
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9