md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Anexa pentru TVA06
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Codul fiscal
Фискальный код
Nr. de înregistrare TVA
Регистрационный № НДС
Denumirea
Наименование
Perioada fiscală
Налоговый период
L/
Serviciul fiscal de stat
Государственная налоговая испекция
Data prezentarii raportului
Дата представления отчета

Forma TVAFACT

Pentru uz intern SF
Для внутреннего пользования НС
Приложение Декларации по НДС

Numărul de facturi fiscale primite
Количество полученных налоговых накладных
Nr. d/o
№ п/п
c/f furnizorului ce a eliberat factura fiscală
ф/к поставщика выдавший налоговую накладную
Data eliberării facturii fiscale
Дата выдачи налоговой накладной
Seria facturii fiscale
Серия налоговой накладной
Numărul facturii fiscale
Номер налоговой накладной
Valoarea totală din factură a livrării fără TVA, lei
Общая стоимость поставки, по налоговой накладной, без НДС
Suma totală a TVA aferentă livrării, lei
Общая сумма НДС по поставке
  1 2 3 4 5 6
Total pe pagină / Всего по странице X X X
Total general / Всего X X X
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9