md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj
Descărcarea datelor documentului din mapa:
Anexa nr. 3 la ordinul IFPS nr. ___ din ___
Приложение № 3 к приказу ГГНИ № ___ от ___
Codul fiscal al contribuabilului
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)
Код административно-территориальной единицы
Serviciul fiscal de stat
Годударственная налоговая инспекция
Data prezentării dării de seamă
Дата представления отчета
Perioada fiscală
Налоговый период
T/

Forma TCM-07

Pentru uz intern SF
Для отметок ГНИ
Darea de seamă

privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj

Отчет

по сбору за пользование охранной зоной автомобильных дорог за чертой населенного пункта для ведения строительно-монтажных работ
Nr.d/o
№ п/п
Obiectele impunerii
Объекты налогообложения
Unitatea de măsură
Единица измерения
Cota taxei (lei)
Ставка сбора (лей)
Numărul de proiecte, unităţi (contoare, posturi), suprafaţa ocupată
Количество проектов, единиц (счетчиков, постов), занимаемая площадь
Suma taxei către plată (lei) (col.4*col.5)
Сумма сбора к уплате (лей) (кол.4*кол.5)
1 2 3 4 5 6
1. Examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice
Рассмотрение и оформление документов, согласование проектных решений и выдача технических условий
1 proiect
1 проект
2. Invitarea specialistului la obiect
Вызов специалиста на объект
1 proiect
1 проект
3. Eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor subterane de montare a comunicaţiilor inginereşti:
Выдача разрешений на производство подземных работ по прокладке инженерных коммуникаций:
3.1 a) prin metodă deschisă (de tranşee) peste drum
через автодороги открытым (траншейным) способом
1 m2
1 кв. м
3.2 b) prin metodă închisă (perforare, srtăpungere) pe sub drum
через автодороги закрытым способом (прокол, продавливание)
1 m
1 пог. м
3.3 c) de-a lungul drumurilor
вдоль дорог
1 m
1 пог. м
3.4 d) sub trotuare
под тротуаратми
1 m
1 пог. м
4. Eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor subterane de montare a comunicaţiilor inginereşti:
Выдача разрешений на производство наземных работ по прокладке инженерных коммуникаций:
4.1 a) pe piloni de-a lungul drumurilor
на опорах вдоль дорог
1 m
1 пог. м
4.2 b) de-a lungul podurilor
вдоль мостовых сооружений
1 m
1 пог. м
4.3 с) suspendate deasupra drumurilor
через автодороги воздушным путем
1 m
1 пог. м
5. Eliberarea de autorizaţii pentru construcţia căilor de acces la drumuri, parcărilor şi benzilor suplimentare
Выдача разрешений на устройство подъездов к автодорогам, площадок для стоянки и дополнительных полос
1 m2
1 кв. м
6. Eliberarea de autorizaţii pentru construcţia de clădiri şi amenajări (ce excepţia obiectivelor pentru prestarea de servicii rutiere)
Выдача разрешений на строительство зданий и сооружений (кроме объектов дорожного сервиса)
1 m2
1 кв. м
7. Efectuarea de lucrări fără autorizaţia organelor de administrare rutieră (fără a se lua în consideraţie plata pentru eliberarea autorizaţiei)
Выполнение работ без разрешения органов дорожного управления (без учета оплаты получения разрешения)
1 obiectiv
1 объект
Total se indică numai pentru col. 6 / Всего указывается лишь для кол. 6
Suma de control / Контрольная сумма
Total col. 6/ Всего гр. 6
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9