md  |  ru
Skip Navigation Links
Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fiziceExpand Lista declaraţiilor persoanelor juridice şi fizice
Lista declaraţiilor cetăţenilorExpand Lista declaraţiilor cetăţenilor
Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali Expand Lista declaraţiilor întreprinzătorilor individuali
Raportul privind activitatea desfasurata de reprezentanta nerezidentului
Descărcarea datelor documentului din mapa:

Forma NERRAP08

RAPORTUL
privind activitatea desfasurata de reprezentanta nerezidentului
ОТЧЕТ
о деятельности осуществляемой представительством нерезидента
Anexa 3 la Hotarirea Guvernului nr. 1395 din 08 decembrie 2008
Приложение 3 к Постановлению Правительства № 1395 от 08 декабря 2008 г.
Pentru uz intern SF
Codul fiscal/ Фискальный код Data prezentarii/
Дата представления
Denumirea reprezentantei/Наименование представительства Perioada fiscala
Налоговый период
A/
Codul activitatii conform CAEM/
Код деятельности согласно КЭДМ
Statul de resedinta al nerezidentului/ Страна нерезидента
Denumirea nerezidentului din partea caruia activeaza reprezentanta pe teritoriul republicii Наименование нерезидента от имени которого осуществляет деятельность представительство на территорий республики
Inspectoratul Fiscal de Stat / Государственная налоговая инспекция
Indicatori Cod Sum (lei)
1 2 3
Soldul finantarilor si incasarilor cu destinatie speciala la inceputul perioadei fiscale (423)
Сальдо целевого финансирования и поступлений на начало налогового периода
010
Finantari si incasari cu destinatie speciala primite in perioada fiscala (423)
Целевые финансирование и поступления полученные в течении налогового периода
020
Alte incasari
Другие поступления
030
Total (rind.010+020+030)
Всего
040
Cheltuieli suportate, total (rind.060+....+110)
Понесенные затраты, всего
050
Inclusiv / в том числе:
Retribuirea muncii (531)
Оплата труда
060
Asigurari (533)
Страхование
070
Uzura (124)
Износ
080
Materiale(212)
Материалы
090
Servicii primite(241)
Полученные услуги
100
Alte cheltuieli
Другие расходы
110
Soldul finantarilor si incasarilor cu destinatie speciala la sfirsitul perioadei fiscale: (rind.040 - rind.050)
Сальдо целевого финансирования и поступлений на конец налогового периода
120
Suma de control / Контрольная сумма
(se reflecta suma din rind.120/указывается сумма из стр. 120)
2008 © Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor al RM
MD-2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor 9